Simlångsdalens Naturvårdsförening


Besök i Brogårds Naturreservat 14 juni 2011.

juli 04, 2011 Av: Isak Kategori: Aktiviteter

Ett dussintal personer deltog i besöket i Brogårds naturreservat. Naturreservatet bildades redan 1976.  Kommunen sköter området efter den skötselplan som fastställdes av Länsstyrelsen 1996.

Reservatet är ca 14 ha stort. Dess norra gräns är Fylleån. Som värdefull ciceron deltog Viveka Strand från Länsstyrelsen.
Reservatets största del består av betesmark. Örtfloran är inte så intressant att den i dag uppfyllt kriterierna för att bilda ett reservat. Viveka hittade en nattviol och förklarade skillnaden mellan vanlig nattviol och grön-vit nattviol.

Häggspinnmalens verk

Häggspinnmalens verk

Vi studerade det mycket kraftiga angreppet av häggspinnmal. Ett större häggträd var bladlöst och helt inspunnet av insekten. Även stammarna var helt inspunna och lyste vita. Stora klungor med larver/puppor var fästade vid grenarna. Arten angriper endast hägg.

Efter några år, när naturliga fiender som parasitsteklar hunnit bekämpa larverna, upphör angreppen. Floran i betesmarkens fuktiga mer näringsrika delar studerades och vi kunde konstatera att artsammansättningen inte var av det slag man vill se i en äng med höga bevarandevärden. Floran dominerades av växter som hundkäx, älggräs, nässlor, tistlar, skräppor etc.


Fylleån, däremot är en av Hallands absolut mest värdefulla vattendrag. I prover kan man hitta ända upp till 70 vattenlevande organismer; fiskar, sländor, iglar, baggar etc. Viveka håvade upp en del exemplar – en liten elritsa, flera sländor, någon igel och vattenbagge. Hennes entusiasm smittade av sig och väckte lust att lära mer av det spännande livet under vattenytan.

Efter fiskandet var vi rejält kaffesugna och fikade uppe på en backe med utsikt över ådalens vackra, terasserade landskap.
Ulf Håkansson visade de hembygdsböcker som getts ut av Naturvårdsföreningens kulturavdelning. Näst i tur är böcker om Ettarps glasbruk. Det blir en omfattande och intressant skrift där en stor mängd information har insamlats!

Fylleåns dalgång  har en intressant geologisk historia från istider och med isälvar och hav som avsatt terasser av sedimenterade avlagringar med sand och lera. Christer Johansson visade nya aktuella kartor som beskriver geologin på ett mycket åskådligt sätt.
Bengt Svalander

Kommentarsfältet är stängt.