Simlångsdalens Naturvårdsförening


Gökotta i Klockarängen den 2 juni 2011

juli 04, 2011 Av: Isak Kategori: Aktiviteter

Gökottan blev en lyckad sammankomst som samlade mer än 30 deltagare.

sangkoren

Kyrkkören sjöng en stämningsfull visa.

När vi tagit plats på bänkarna i morgonsolen med utsikt över ängen inleddes andaktsstunden med att Ann Möllerström svängde sin gitarr och anslog en ton avsedd att ersätta kyrkklockan, varefter kyrkkören sjöng en stämningsfull visa.

Tillsammans sjöng vi psalmen ”Morgon mellan fjällen”.  Komminister Juelsson sökte i sin betraktelse svar på gökens betydelse i ett religöst perspektiv!  ”I denna ljuva sommartid” var förstås den självklara slutpsalmen när blomsterängen var vårt kyrkorum.
Vi njöt tillfullo av den vackra försommarmorgonen och samtalade om ditt och datt medan vi drack kaffe och mumsade på hembakade bullar och kakor. Det enda som saknades var göken själv som inte behagade gala inom hörhåll!

Den andra punkten för dagen var en naturvandring i ängen för att tillsammans finna, känna igen och registrera så många arter som möjligt. Klockarängens örter inventerades av Kjell Georgsson för 25 år sedan i samband med att Naturvårdsföreningen övertog skötseln genom en muntlig överenskommelse med Breareds församling.

Ängens mest spektakulära ört är backsippa, som växer längs stigen i norra delen.  Backsippan är rödlistad och numer mycket sällsynt i Halland. Växtplatserna i ängen är angivna genom ett arbete av Henrik och Karin Malm. Henrik var nu artciceron när ängen nyinventerades. När alla delar undersökts fanns ett sjuttiotal arter noterade.

Detta är listan av återfunna arter som de spontant antecknades vid vandringen:

Backsippor

Backsippor

Backsippa, Rotfibbla, Gökärt, Stenmåra, Te-veronika (Mormors glasögon), Svartkämpar, Ängskovall, Skogskovall, Hönsarv, Ängssyra, Smörblomma, Blodrot, Smultron, Daggkåpa, Liljekonvalj, Fyrkantig johannesört, Vårbrodd (Kolagräs), Gullris, Revfibbla, Ärenpris, Stenbär, Ljung, Vitmåra, Prästkrage, Jungfrulin, Liten blåklocka, Svinrot, Rödfibbla, Vårfryle, Starr ( 2 arter), Ekorrbär, Lingon, Blåbär, Åkervädd, Ängsvädd, Ginst, Skogsstjärna, Hundkäx, Kruståtel (m.fl.gräs), Vitsippa,

Gullviva, Röllika, Slåttergubbe (Hästfibbla), Skogsklöver, Maskros, Klotpyrola, Skogsviol, Harsyra, Förgätmigej, Nejlikrot, Kirskål, Bergsyra, Skogssallad, Nattviol, Gulsporre, Åkerbär, Björnbär, Hallon, Kaprifolium, Druvfläder, Hassel, Hägg, Vildapel, Gran, Tall, Ek, Ask, Björk, Asp, Sälg.
I södra delen återfinns även förvildade trädgårdsväxter som akleja, liljor och blodhassel.

 

Bengt Svalander

Kommentarsfältet är stängt.