Simlångsdalens Naturvårdsförening


Fylleåns vattenråd

 

Simlångsdalens naturvårdsförening är sedan 2010 engagerade i Fylleåns vattenråd.

 

“Syftet med vattenrådet är att bidra till lokal samverkan och engagemang kring ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Fylleåns avrinningsområde.

Vattenrådet arbetar med att samla in och sprida kunskap om vattenvårdsfrågor i Fylleån.”

 

Ulf Håkansson är naturvårdsföreningens representant i rådet.

 

Ytterligare information