Simlångsdalens Naturvårdsförening


Arkiv för juli, 2011

Gökotta i Klockarängen den 2 juni 2011

juli 04, 2011 Av: Isak Kategori: Aktiviteter

Gökottan blev en lyckad sammankomst som samlade mer än 30 deltagare.

sangkoren

Kyrkkören sjöng en stämningsfull visa.

När vi tagit plats på bänkarna i morgonsolen med utsikt över ängen inleddes andaktsstunden med att Ann Möllerström svängde sin gitarr och anslog en ton avsedd att ersätta kyrkklockan, varefter kyrkkören sjöng en stämningsfull visa.

Tillsammans sjöng vi psalmen ”Morgon mellan fjällen”.  Komminister Juelsson sökte i sin betraktelse svar på gökens betydelse i ett religöst perspektiv!  ”I denna ljuva sommartid” var förstås den självklara slutpsalmen när blomsterängen var vårt kyrkorum.
Vi njöt tillfullo av den vackra försommarmorgonen och samtalade om ditt och datt medan vi drack kaffe och mumsade på hembakade bullar och kakor. Det enda som saknades var göken själv som inte behagade gala inom hörhåll!

Den andra punkten för dagen var en naturvandring i ängen för att tillsammans finna, känna igen och registrera så många arter som möjligt. Klockarängens örter inventerades av Kjell Georgsson för 25 år sedan i samband med att Naturvårdsföreningen övertog skötseln genom en muntlig överenskommelse med Breareds församling.

Ängens mest spektakulära ört är backsippa, som växer längs stigen i norra delen.  Backsippan är rödlistad och numer mycket sällsynt i Halland. Växtplatserna i ängen är angivna genom ett arbete av Henrik och Karin Malm. Henrik var nu artciceron när ängen nyinventerades. När alla delar undersökts fanns ett sjuttiotal arter noterade.

Detta är listan av återfunna arter som de spontant antecknades vid vandringen:

Backsippor

Backsippor

Backsippa, Rotfibbla, Gökärt, Stenmåra, Te-veronika (Mormors glasögon), Svartkämpar, Ängskovall, Skogskovall, Hönsarv, Ängssyra, Smörblomma, Blodrot, Smultron, Daggkåpa, Liljekonvalj, Fyrkantig johannesört, Vårbrodd (Kolagräs), Gullris, Revfibbla, Ärenpris, Stenbär, Ljung, Vitmåra, Prästkrage, Jungfrulin, Liten blåklocka, Svinrot, Rödfibbla, Vårfryle, Starr ( 2 arter), Ekorrbär, Lingon, Blåbär, Åkervädd, Ängsvädd, Ginst, Skogsstjärna, Hundkäx, Kruståtel (m.fl.gräs), Vitsippa,

Gullviva, Röllika, Slåttergubbe (Hästfibbla), Skogsklöver, Maskros, Klotpyrola, Skogsviol, Harsyra, Förgätmigej, Nejlikrot, Kirskål, Bergsyra, Skogssallad, Nattviol, Gulsporre, Åkerbär, Björnbär, Hallon, Kaprifolium, Druvfläder, Hassel, Hägg, Vildapel, Gran, Tall, Ek, Ask, Björk, Asp, Sälg.
I södra delen återfinns även förvildade trädgårdsväxter som akleja, liljor och blodhassel.

 

Bengt Svalander

Besök i Brogårds Naturreservat 14 juni 2011.

juli 04, 2011 Av: Isak Kategori: Aktiviteter

Ett dussintal personer deltog i besöket i Brogårds naturreservat. Naturreservatet bildades redan 1976.  Kommunen sköter området efter den skötselplan som fastställdes av Länsstyrelsen 1996.

Reservatet är ca 14 ha stort. Dess norra gräns är Fylleån. Som värdefull ciceron deltog Viveka Strand från Länsstyrelsen.
Reservatets största del består av betesmark. Örtfloran är inte så intressant att den i dag uppfyllt kriterierna för att bilda ett reservat. Viveka hittade en nattviol och förklarade skillnaden mellan vanlig nattviol och grön-vit nattviol.

Häggspinnmalens verk

Häggspinnmalens verk

Vi studerade det mycket kraftiga angreppet av häggspinnmal. Ett större häggträd var bladlöst och helt inspunnet av insekten. Även stammarna var helt inspunna och lyste vita. Stora klungor med larver/puppor var fästade vid grenarna. Arten angriper endast hägg.

Efter några år, när naturliga fiender som parasitsteklar hunnit bekämpa larverna, upphör angreppen. Floran i betesmarkens fuktiga mer näringsrika delar studerades och vi kunde konstatera att artsammansättningen inte var av det slag man vill se i en äng med höga bevarandevärden. Floran dominerades av växter som hundkäx, älggräs, nässlor, tistlar, skräppor etc.


Fylleån, däremot är en av Hallands absolut mest värdefulla vattendrag. I prover kan man hitta ända upp till 70 vattenlevande organismer; fiskar, sländor, iglar, baggar etc. Viveka håvade upp en del exemplar – en liten elritsa, flera sländor, någon igel och vattenbagge. Hennes entusiasm smittade av sig och väckte lust att lära mer av det spännande livet under vattenytan.

Efter fiskandet var vi rejält kaffesugna och fikade uppe på en backe med utsikt över ådalens vackra, terasserade landskap.
Ulf Håkansson visade de hembygdsböcker som getts ut av Naturvårdsföreningens kulturavdelning. Näst i tur är böcker om Ettarps glasbruk. Det blir en omfattande och intressant skrift där en stor mängd information har insamlats!

Fylleåns dalgång  har en intressant geologisk historia från istider och med isälvar och hav som avsatt terasser av sedimenterade avlagringar med sand och lera. Christer Johansson visade nya aktuella kartor som beskriver geologin på ett mycket åskådligt sätt.
Bengt Svalander