Simlångsdalens Naturvårdsförening


Arkiv för maj, 2012

Vandring i Sutarebo naturreservat den 8 maj 2012

maj 14, 2012 Av: Isak Kategori: Aktiviteter

Den här tisdagskvällen i början av maj samlades en skara på 15 personer, för att under ledning av Henrik Malm, utforska ett av de senare tillkomna reservaten. Vandringen var en av flera guidade turer, som länsstyrelsen anordnar i samarbete med olika föreningar runtom i länet.

Henrik berättade lite om hur markerna brukats tidigare, bl.a med gemensamma sk. Utmarker, där boskapen släpptes på bete, vilket de långa stengärdesgårdarna vittnar om.
På några stora lönnar kunde vi närmare studera stora ansamlingar med lunglav, se bild

Bild på lav

Lav

Vidare berättade Henrik lite om vilka planer som finns för reservatet. Bl.a kommer en hel del gran att tas bort, i syfte att återskapa lite av den tidigare faunan. Reservatet bjuder på mycket varierade biotoper, såsom kärrmark och bäckraviner, bokskogssluttningar, klippstup och forna hagmarker. I bäckravinen hittade vi gullpudra och en bräsmeart, lite oklart vilken – det finns ett 10 –tal olika.

Efter en mycket intressant och givande vandring, slog vi oss ner på ängen ovan Gyltigebacken och intog medhavd fika när vårkvällen gick mot skymning.

Text: Karin Svedenman
Foto: Eva Erlingzon