Simlångsdalens Naturvårdsförening


Arkiv för mars, 2013

Bokbyte i bygdegårdskaféet

mars 12, 2013 Av: Isak Kategori: Rapporter

Söndag eftermiddag den 10 mars nyttjade ett 10-tal personer till att byta böcker med varandra i Mahults bygdegård. Medan isvindarna ven kring knutarna yrde boktipsen tätt i bygdegårdskaféet och hundratalet böcker av olika slag bytte ägare. De böcker som blev över lämnas till Amnestys antikvariat Byring & Bråte i Halmstad.

Rapport 28/2 från möte om vindkraftsplanerna i Marbäck-Skedala-Åled-Sennan-Simlångsdalen

mars 12, 2013 Av: Isak Kategori: Rapporter

Torsdagskväll den 28/2 informerade Krister Larsson och Rune Ericsson från aktionsgruppen God Livsmiljö Halmstad om vindkraftsplanerna (20 verk) i de tätortsnära skogarna mellan Marbäck-Skedala-Åled-Sennan-Simlångsdalen. Mötet arrangerades av Simlångsdalens Naturvårdsförening och riktade sig till alla berörda/närboende.

 Ett 40-tal personer, inklusive Hallandsposten, kom och fick se och höra många exempel på Stena Renewables bristfälliga underlagsutredningar och nedtonande av de faktorer som kan upplevas som störande av människor och djur/natur. Vi fick också veta att skyddszonerna kring vindkraftsverk av den planerade storleken, 185 meter, dessutom är orimligt små i Sverige, inte minst jämfört med övriga europeiska länder. Beslut i Stena Renewables ärende är ännu inte taget och det finns alltså tid att lämna protestskrivelser till kommunens politiker och tjänstemän och be att man tar till det kommunala vetot vid kommunstyrelsens möte den 26 mars.

 Mycket överraskande och glädjande var det därför när kommunens politiker redan en vecka senare, den 6 mars, gick ut i media och meddelade att man tänker använda det kommunala vetot och rösta nej till vindkraftsetablering i området. Glädjande är också att samtliga politiska partier är eniga. Den stora folkliga opinionen tillsammans med Försvarets negativa inställning i frågan anges som främsta skäl till att ärendet nu kommer att läggas ned, trots mycket långt gångna projekteringsplaner från Stena Renewables sida.

Holkbygge för våra bevingade vänner

mars 04, 2013 Av: Isak Kategori: Aktiviteter, Allmänt

Holkbygge 12 februari.
Ett 10-tal byggjobbare samlades i Brearedsskolans slöjdsal för att avhjälpa den värsta bostadsbristen för våra bevingade vänner.

Slöjdlärare Per Oscarsson skötte bandsågen för oss m.m. Resultatet av kvällens vedermödor blev till slut 17 holkar och en radhuslänga med plats för 6 fågelgäster…

En del av holkarna var dessutom specialbyggda för att passa bland annat trädkrypare och rödhake.