Simlångsdalens Naturvårdsförening


Arkiv för januari, 2021

Naturvårdsföreningen inbjuder till digitalt årsmöte

januari 14, 2021 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening inbjuder till digitalt årsmöte.

Datum: Söndag, 28 februari 2021

Tid: 15.00

Mötet arrangeras på Zoom. Anslut dig till Zoom i god tid innan mötet. Använd länken i evenemanget eller mötes-ID: 841 6992 7752 och lösenord: natur

Möteslänk: us02web.zoom.us

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Godkännande av dagordningen
5. Godkännande av kallelsen
6. Val av två justeringsmän/kvinnor
7. Verksamhetsberättelse för 2019
8. Ekonomisk redogörelse
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelseledamöter på 2 år
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande