Simlångsdalens Naturvårdsförening


Om SimNatur

 

Simlångsdalens naturvårdsförening är en ideell förening med för närvarande cirka 110 medlemmar, det som förenar oss är ett gemensamt intresse för natur och naturvård. Vi vill verka för en biologisk mångfald och för ett uthålligt umgänge med naturen. Vi tror att det är vi alla tillsammans som kan och måste göra en en gemensam insats. Det är vår övertygelse att vi, för att nå detta mål, ständigt måste öka våra kunskaper om naturen och uppmuntra och engagera varandra.

 

Lokalt ansvarar föreningen för skötsel av en del prioriterade naturvårdsobjekt samt anordnar vandringar och intressanta föreläsningar. Det finns även en engagerad Trädgårdsgrupp inom föreningen. Vår styrelse träffas vanligtvis en gång per månad och vi brukar ha vårt årsmöte på våren. Vi har även en låg medlemsavgift eftersom vi vill att så många som möjligt skall bli medlemmar.

 

Föreningens stadgar finns att läsa här.

 

 

Hej!

Kul att du tittade förbi...

...registrera gärna din kontaktinfo här nedanför för att få senaste nytt och info om kommande aktiviteter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.