Simlångsdalens Naturvårdsförening


Naturvårdsobjekt

Naturvårdsobjekt – särskilda områden som naturvårdsföreningen åtagit sig att vårda och hjälpa till att sköta om.

Under årens gång har naturvårdsföreningen fått förtroendet att sköta om några områden med särskilt skyddsvärd natur. Skötseln av dessa områden har vi på olika sätt försökt att integrera i föreningens normala verksamhet. Det har blivit så att vi har samlats några timmar med lämpliga redskap och gjort en liten insats för att området ifråga skall bibehålla sin unika karaktär. Det har gett oss samvaro och insikt i hur områdets unika karaktär präglats av de människor som en gång skött om det.

Man kan ju se det så att vi förvaltar ett stycke kultur som uppstått ur människors mycket hårda livsvillkor. Vi bidrar med vår insats till att föra kunskapen om våra förfäders livsbetingelser vidare till nästa generation. Vår förhoppning är att våra efterkommande får möjlighet att göra samma sak så att generationerna knyts samman och tar ansvar för de generationer som kommer att födas.

Här följer de naturvårdsobjekt vi arbetar lite extra med just nu. Om du klickar på dem får du veta mera.

Tillsammans kan vi göra mycket.

 

Hej!

Kul att du tittade förbi...

...registrera gärna din kontaktinfo här nedanför för att få senaste nytt och info om kommande aktiviteter!

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.