Simlångsdalens Naturvårdsförening


Årsprogram 2023

januari 17, 2023 Av: Admin Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening Årsprogram 2023 (se detaljer här: Årsprogram 2023 (PDF))


Onsdag 15 mars kl. 19.00 – 21.00. – Vitalisera Ekosystemen.
Jesper Sandström, initiativtagare till Kyrbygård i Slättåkra kommer till Mahults bygdegård
och berättar om sitt arbete med att vitalisera ekosystemen.


Söndag 23 april kl. 09.30 – 12.00 – naturreservatet Alenäs
Samling vid Deromes kontor i Simlångsdalen kl. 09.30 för samåkning. (eller vid Alenäs kl.
10.00).


Söndag 14 maj kl. 13.00 – 16.00 – Lyckebodagen
Trädgårdsgruppen säljer sticklingar och småplantor utanför gamla handelsboden i
Simlångsdalen.


Torsdagen 18 maj kl. 08.00 – gökotta på Klockarängen
Samarrangemang med kyrkan. Ta med fikakorg för en frukost på ängen.


Lördag 20 maj kl. 10.00 – 12.00 – Besök på Kyrkbygård, Slättåkra
Samling vid Deromes kontor kl. 09.30 för samåkning. Rundvandring på gården ledd av
Jesper Sandström.


Lördag 19 augusti kl. 09.00 -12.00 – Lieslipning på Björkelund
Ossian Ovik professionell instruktör visar hur du på bästa sätt slipar ditt lieblad. Du kan
låna lie – om du inte har. Störst fokus läggs på slipningen. Samarrangemang med
Halmstads Naturskyddsförening.


Söndag 17 september kl. 09.30 – 12.00 – Vandring i naturreservatet Fylleåns Dalgång
Samling p-platsen vid Deromes kontor i Simlångsdalen kl. 09.30 för samåkning. Annars finns parkering vid Norteforsen. https://www.naturkartan.se/sv/hallands-lan/fylleans-dalgang-naturreservat


I oktober /november planerar vi ordna ett föredrag om skogen och den
biologiska mångfalden – ett ämne som är mer aktuellt än någonsin. Mer om
detta längre fram under året på hemsida/Facebook.

Kommentarsfältet är stängt.