Simlångsdalens Naturvårdsförening


Arkiv för ‘Allmänt’

Naturvårdsföreningen inbjuder till digitalt årsmöte

januari 14, 2021 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening inbjuder till digitalt årsmöte.

Datum: Söndag, 28 februari 2021

Tid: 15.00

Mötet arrangeras på Zoom. Anslut dig till Zoom i god tid innan mötet. Använd länken i evenemanget eller mötes-ID: 841 6992 7752 och lösenord: natur

Möteslänk: us02web.zoom.us

Dokument:

Plantmarknad 2020!

maj 25, 2020 Av: Simon Kategori: Allmänt

Härmed inbjuds medlemmarna i Simlångsdalens Naturvårdsförening att, vid Mahults Bygdegård, sälja plantor eller annat överskott från 
trädgården.

Lyckebodagen blev ju inställd så därför anordnar Mahults Bygdegård en liten plantmarknad med utomhuscafé.

När: Lördagen den 30 maj kl 13.00 – 16.00
Var: Utanför Mahults Bygdegård

Frågor/ information – hör av dig till:

Brearedsortens Bygdegårdsförening
Mahults Bygdegård
Ordförande Torbjörn Levin
035-10 19 88
070-739 89 18

Årsprogram 2020

mars 01, 2020 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens  Naturvårdsförening

Årsprogram 2020                  

Onsdag 11 mars kl. 19.00– tankeväckande föreläsning med Anders Krasse,  Mårdaklev.
” 2009 tog Anders Krasse en paus från konsumtionssamhället. Under en inledande försöksperiod på 18 mån- skulle han inte bara dra ner sin egen konsumtion till noll- han skulle även renovera och bygga till en ödegård med sådant som andra  kallar skräp. I sin underhållande föreläsning ställs frågan – om vår nuvarande livsstil verkligen leder till lycka och välbefinnande”.
Kontaktperson Karin Svedenman tel.073 540 35 74.

Lördag 18 april kl. 10.oo15.00 – holkbygge på g:a stationen i Simlångsdalen i samarbete med Handkraft. Ta med verktyg och brädor om du har samt korv att grilla i trädgården.
Kontaktperson Karin Svedenman tel.  0735 40 35 74.

Lördag 25 april kl. 10.00 – vårstädning på Klockarängen. Vi tar bort sly/löv  mm– ta med lämpliga redskap samt fika. Kontaktperson Hans Svensson tel. 070 237  83 37.

Söndag 10 maj kl. 13.00 – Lyckebodagen –   vid  gamla handelsboden i Simlångsdalen – där naturvårdsföreningen representeras av trädgårdsgruppen som säljer plantor mm samt informerar om vår verksamhet. Kontaktperson Elizabeth Restad tel.035-78110.

Torsdag 21 maj kl. 08.00– gökotta. Samarrangemang med kyrkan. Friluftsgudstjänst , därefter intas medhavd frukost och därpå  rundvandring på ängen. Parkering uppe vid kyrkan, sedan stig längs kyrkogården ner till ängen.

Torsdag 11 juni kl. 18.30– vandring på Långhulten- en av våra finaste våtmarker. Henrik Malm guidar och visar på områdets stora naturvärden och vilka tankar som finns kring framtida  skötsel under vår rundvandring. Tag med fika. Samåkning från parkering mittemot övre stora busshållplatsen kl. 18.15. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 540 35 74.

Lördag 22 augusti kl.10.00 – vi samlas på Klockarängen för att räfsa ihop slaget gräs i större högar för bortforsling. Tag med räfsor och ev lie om du har för att slå gräs –där  inte slåtterbalken kommer till. Föreningen bjuder på slåtterfika!

Torsdag 27 augusti kl.18.00 – Ebba Werner visar oss runt på Björkelund  – torpet som Halmstads Naturskyddsförening förvaltar. Här är målet att skapa de bästa  förutsättningarna för biologisk mångfald både vad gäller växter och djur. Ca 2 km från Simlångsdalen väg 25 mot Halmstad finns skylt till vänster – Björkelund. Tag med fika! Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 540 35 74.

Lördag 12 september kl. 13.00- 16.00-höstmarknad.
Trädgårdsgruppen deltar på marknaden i Simlångsdalen.(vid Tallhöjden) med försäljning av grönsaker mm. Samt informerar öm vår verksamhet. Kontaktperson Elizabeth Restad tel. 035-78110.

Söndag 13 september kl. 10.0013.00 – vandring Ullasjöbäcken, som är ett av sydsveriges större reservat (184 ha). Här finns sammanhängande bokskogsparti och gammal  naturskog med gott om ovanliga lavar och svampar. Henrik Malm guidar oss och berättar om arbetet med att restaurera naturskog och skapa ny ädellövsskog. Tag med fika.
Samlingsplats: parkeringen( vid tegelhuset Derome) längs väg 25 mittemot övre busshpl. i  Simlångsdalen kl. 10.00 , för samåkning till reservatet – eftersom parkeringsplatser saknas där.
Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 540 35 74.


Lördag 17 oktober kl.10.00 – Höströj på Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa/kratta löv och ev elda ris. Ta med lämpliga redskap samt fika. Kontaktperson Hans Svensson tel. 070 237 83 37.

Lördag 5 december kl. 14.00-16.00– julmarknad vid Tallhöjden. Trädgårdsgruppen deltar. Kontaktperson Elizabeth Restad tel. 035-78110.

Tag gärna med goda vänner, Naturvårdsföreningen välkomnar alltid nya medlemmar.

Du kan enkelt bli medlem genom att betala in 100kr på bankgiro 163 -1985.

För varje familjemedlem tillkommer 20 kr. Glöm inte att uppge namn och telefonnr, ev familjemedl. Gärna också e-postadress som kan mailas till


Mer information om dessa aktiviteter kommer på hemsida/facebook.

 Vår hemsideadress är www.simnatur.se

 Vi samarbetar ju på  olika sätt med andra  föreningar , kyrkan, länsstyrelsen och kommunen i flera  av våra aktiviteter.
6 april kommer Halmstad kommun att ha färdigställt en folder  innehållande ett urval av aktiviteter med naturfokus som man kan delta i. Från vår förening är 3 programpunkter anmälda.
Likaså ger länsstyrelsen ut  ett programhäfte med vandringar  i naturreservaten med guider runtom i Halland. Ta gärna  del av det – vi anordnar 2 sådana vandringar i vår förening.

 På  Björkelund – strax utanför Simlångsdalen – är det mycket aktiviteter med Halmstads naturskyddsförening (som förvaltar fastigheten). Förutom att vi i slutet av augusti i vårt program kommer dit  på rundvandring – är vi också välkomna att ta del av aktiviteter där under våren/sommaren .
Här nedan lite kortfattat ur  deras program:

Lördag 18 april-kl. 10.00-13.00- vattendragsvandring på  Björkelund med Stefan Andersson, Skogsstyrelsen. Deltagande anmäles til l eller 035-221339.

Söndag 19 april kl.14.00-17.00 – myror på Björkelund. Moa Pettersson berättar om myrornas liv, tag ev.  med lupp och fika förstås.

Söndag 3 maj kl. 14.00-17.00 –laga mat från naturens skafferi med Lena Levin, friluftsfrämjandet.
Ätliga växter samlas in och tillagas över öppen eld vid vindskyddet på Björkelund.

Söndag 10 maj kl.10.00-13.00 – vildbin i Halland. Krister Larsson berättar och visar. Ta med fika.

Söndag 7 juni kl.10.00 -13.00 – Frida Nettelbladt berättar om humledrottningarna som flyger nu. Ta med matsäck.

Slåtterdag på klockarängen

augusti 15, 2019 Av: Simon Kategori: Allmänt

Årsprogram 2019

februari 11, 2019 Av: Simon Kategori: Allmänt

Årsprogram 2019

 

Simlångsdalens Naturvårdsförening

 

 

Onsdag 13 mars kl. 19.00 Bygdegården Mahult. John Strand, hushållningssällskapet, berättar för oss om LIFE- Goodstreamprojektet i Trönningeån med målet att minska övergödning och öka biologiska mångfalden. Fika till självkostnadspris.

 

Onsdag 27 mars kl. 18.00 G.a stationen Simlångsdalen. Sy din egen kasse/frukt-grönsakspåse. Ta med material –symaskin om du har-annars finns det också på plats. Fika till självkostnadspris. Samarrangemang med föreningen Handkraft.

 

Onsdag 24 april kl.18.30Trönninge ängar/Påarp. Fågelspaning i kvällningen med Göran Snygg tel. 070-23299-80. Samåkning från parkeringen mittemot Matöppet i Simlångsdalen – kl.18.00. Ta med kikare och kvällsmacka.

 

Lördag 27 april kl. 10.00vårstädning på Klockarängen. Vi tar bort sly/löv – ta med lämpliga redskap samt fika.
Kontaktperson Gunilla Simonsson tel. 035-70437.

 

Söndag 12 maj kl. 13.00 – Lyckebodagen Gamla handelsboden i Simlångsdalen – där naturvårdsföreningen representeras av trädgårdsgruppen som säljer plantor mm samt informerar om vår verksamhet. Kontaktperson Elizabeth Restad tel.035-78110.

 

Torsdag 30 maj kl 08.00gökotta på Klockarängen. Inleds med friluftsgudstjänst – ta med egen frukostkorg att avnjuta i ängens grönska!

 

Onsdag 26 juni kl.18.00 – Simlången runt. Vandring längs med sjön, ta med fika. Samling idrottsplatsens parkering. Kontaktperson Göran Snygg tel.070-23299 80.

 

OBS: Inställt! Lördag 3 augusti kl.10.00 – slåtter i Hästilt.Sedvanlig slåtter på de vackra ängarna och med spelmansmusik under arbetet. Deltagarna bjuds på lunch – föranmälan senast 29 juli till Sylve Andersson tel. 070- 521 31 92.

                                                                                          

Lördag 24 augusti kl.10.00 – vi samlas på Klockarängen för att räfsa ihop slaget gräs. Tag med räfsor och fika. Kontaktperson Gunilla Simonsson tel 035-70437.                                                                                                                      

Lördag 14 september kl.13.00 – 16.00 höstmarknad.
Trädgårdsgruppen deltar på marknaden i Simlångsdalen (vid Tallhöjden) med försäljning av grönsaker mm samt informerar om vår verksamhet.

 

Söndag 22 september kl.10.00 – svampexkursion med samling  på badplatsens parkering i Simlångsdalen. Vi letar svamp som vi sedan hjälps åt att examinera. Ta med fika och svampböcker. Kontaktperson /ledare Anneli Fager tel. 070-840 2907.

 

Lördag 19 oktober kl.10.00 – höströj på Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa/kratta löv och ev elda ris. Ta med lämpliga redskap samt fika.Kontaktperson Gunilla Simonsson tel. 035-70437.

 

Lördag 7 december kl. 14.00 -16.00 – julmarknad i Simlångsdalen. Trädgårdsgruppen deltar med försäljning och informerar om vår verksamhet  – prel. årsprogram 2020.

 

Kom ihåg!

  • Årsmöte i Mahults bygdegård 23 februari kl. 16.00. (prel.) 
  • FRIDAYSFORFORTURE Klimatdemonstration varje fredag 12-14 på Stora Torg i Halmstad. Alla är välkomna att delta för att påverka politikerna så att vi kan nå miljömålet som beslutades i Paris –avtalet.  Arrangör är Klimataktion Halmstad.

 

Mer information om dessa aktiviteter kommer på hemsida/facebook.

Tag gärna med goda vänner, naturvårdsföreningen välkomnar alltid nya medlemmar.

 

 

Vår hemsideadress är www.simnatur.se

 

Föreläsningar i höst

oktober 07, 2018 Av: Simon Kategori: Allmänt

Klimataktion Halmstad anordnar under hösten några föreläsningar som kan vara intressanta för oss klimatmedvetna att besöka.

10/10 We Don´t Have Time

14/11 Biffen, mjölken och klimatet

12/12 Livsstil och klimatavtryck

Tid:  Onsdagar 18.00-19.15 på Stadsbiblioteket i Halmstad

Mer info här: Klimataktion Halmstad Höstprogram

 

 

Varmt välkomna hälsar styrelsen i Simlångsdalens Naturvårdsförening!

Slåtter i Hästilt inställd

juli 25, 2018 Av: Simon Kategori: Allmänt

Viktig information!

Årets slåtter i Hästilt, som skulle ägt rum den 4:e augusti, har blivit inställd p.g.a. torkan.

Årsprogram 2018

februari 04, 2018 Av: Simon Kategori: Allmänt

Årsprogram 2018

Simlångsdalens Naturvårdsförening

 

Lördag 10 februari kl. 13.00 – Holkbygge i Fröböke hos Anneli Fager. Tag med verktyg och skruv om du har samt fika.
Vägbeskrivn: vid Mahult, håll höger  mot Bygget. Kör ca 5 km tills du ser liten skylt Fröböke –grusväg till vänster –håll höger där vägen delar sig och fortsätt till rött hus intill vägen med lagård på andra sidan.
Kontaktperson Anneli Fager tel.070-840 2907.

Tisdag 6 mars kl 19.00 i Mahults bygdegård – Tina Melkersson föreläser om sitt odlingsprojekt på Genevads Nygård, dit familjen flyttade från Göteborg 2013. Hon är utbildad trädgårdsmästare och har medverkat i flera radioprogram, bl a ”förmiddag” i P4 Halland. Inträde till föreläsningen 100 kr –  smörgås/kaffe-the ingår.

Lördag 5 maj kl. 10.00 – Vårstädning på Klockarängen. Vi tar bort sly/löv – ta med lämpliga redskap samt fika.
Kontaktperson Gunilla Simonsson tel. 035-70437.

Torsdag 10 maj kl. 08.00 – Gökotta på Klockarängen – inleds med friluftsgudstjänst. Därefter  bjuder Breareds församling på fika i det gröna.

Söndag 13 maj kl. 13.00 Lyckebodagen, gamla handelsboden i Simlångsdalen – där naturvårdsföreningen representeras av trädgårdsgruppen som säljer plantor mm samt informerar om vår verksamhet. Kontaktperson Elizabeth Restad tel.035-78110.

Torsdag 31 maj kl 18.30 – Vandring vid Danska fall utanför Simlångsdalen. Tag med fika – samling på parkeringen där. Vandringsledare är Göran Snygg tel.070-232 99 80.

Lördag  4 augusti kl.10.00 – Slåtter i Hästilt. Sedvanlig slåtter på de vackra ängarna och med spelmansmusik under arbetet. Deltagarna bjuds på lunch – föranmälan senast  29 juli till Sylve Andersson tel. 070- 521 31 92.

Lördag 25 augusti kl.10.00 – Vi samlas på Klockarängen för att räfsa ihop slaget gräs. Tag med räfsor och fika. Kontaktperson Gunilla Simonsson tel 035-70437.

Söndag 9 september kl.10.00 – Svampexkursion i Fröböke under ledning av Anneli Fager. Vi letar svamp som vi sedan hjälps åt att examinera. Ta med fika och svampböcker. Vägbeskrivn – se ovan. Kontaktperson Anneli Fager tel. 070-840 2907.

Lördag 15 september kl 13.00 – 16.00 – Höstmarknad. Trädgårdsgruppen deltar på marknaden i Simlångsdalen (nedanför Tallhöjden) med försäljning av grönsaker mm, samt informerar om vår verksamhet.

Lördag 20 oktober kl.10.00 – Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa/kratta löv och ev elda ris. Ta med lämpliga redskap samt fika.
Kontaktperson Gunilla Simonsson tel. 035-70437.

 

Dessutom tillkommer  julmarknad i samarrangemang med andra föreningar och  föreläsningskväll i november. Mer information om dessa aktiviteter kommer på hemsida/facebook.

 

Vår hemsideadress är www.sinmatur.se

 

 

 

 

 

Årsprogram 2017

mars 18, 2017 Av: Simon Kategori: Allmänt

 

Årsprogram 2017

 

Simlångsdalens naturvårdsförening

 

 

2 feb kl. 18.00 – Holkbygge i Brearedsskolan

Dags att snickra fågelholkar! Ta med material, skruv och skruvdragare om du har, (annars går det bra ändå) + lite kvällsfika.
Kontaktperson Carl-Bertil Svensson tel. 035-70482.

21 mars kl.15.00 – besök på Stena Metall

Guidad tur på Stena Metalls återvinningsanläggning i Halmstad. OBS! FÖRANMÄLAN krävs för begränsat deltagarantal.

Kontaktperson Carl-Bertil Svensson tel. 035-70482.

25 april kl. 19.00 Mahults bygdegård Vilda bin och andra insekter i trädgården

Våra trädgårdar blir allt viktigare som livsmiljö för många växter och djur .Krister Larsson visar bilder och berättar om hur man kan få trädgården att myllra av vilda bin, fjärilar, långhorningar och andra spännande insekter. Skönhetsupplevelser, pollinering och biologisk kontroll av skadeinsekter är några av de tjänster som trädgårdens insekter kan erbjuda.
Fika till självkostnadspris.

6 maj kl.10.00 Klockarängen

Denna lördag hjälps vi åt med slyrensning på äng och fägata och vad övrigt som behöver göras. Ta med lämpliga redskap och fikakorgen! Kontaktperson Gunilla Simonsson tel. 035-70437.

14 maj kl.13.00 – Lyckebodagen

Trädgårdsgruppen säljer sticklingar och småplantor utanför lanthandeln –samt informerar om vår verksamhet.
20 maj kl.09.00 Söderåsens nationalpark
Samling mittemot Matöppet för samåkning i bil ev. buss för en dagstur till Söderåsen – med sina vackra bokskogar och dramatiska natur.
För mer info och anmälan, kontakta Bengt Svalander senast 30/4 tel. 070 639 47 92.

25 maj kl. 08.00 gökotta på Klockarängen

Vi träffas i övre delen av Klockarängen på Kristi himmelfärdsdagen. Bänkar finns utsatta där och gökottan inleds med friluftsgudstjänst. Därefter bjuder naturvårdsföreningen på fika och sedan kan man passa på att vandra runt den natursköna ängen.

12 augusti kl.10.00 slåtter i Hästilt

Återigen är det dags att slå den vackra ängen i Hästilt – när ängsblommorna har blommat över och släppt sina fröer. Ta med lie och räfsa. Spelmansmusik gör att arbetet går som en dans och dessutom bjuder föreningen på lunch efter slåttern.
Föranmälan senast 6 aug. till Sylve Andersson tel. 035-70550.

26 augusti kl. 10.00 Klockarängen

Då är det Klockarängens tur. Ta med räfsor och ev. högaffel, så räfsar vi ihop gräset som slagits med hjälp av slåtterbalk i veckan. Ta med fikakorg!

24 september kl.10.00 svampletning

Samling hos Anneli Fager i Fröböke. Skylt vänster-Fröböke,(någon km innan Bygget) kör uppför backen och sedan höger , efter ca 200m rött hus på vänster sida och lagård på andra sidan. Vi letar svamp i omgivningarna och sedan hjälper Anneli till att examinera dem. Ta med fika. Kontaktperson Anneli tel. 035-75050.

September – Resa till Holma skogsträdgård utanför Höör

Datum har ej kunnat fastställas, eftersom vi tänkte att få en guidad tur och verksamheten är inte planerad där för hösten ännu. Men vi kan lova att det är ett mycket speciellt och annorlunda sätt att planera en trädgård på och ett unikt tillfälle att få ta del av detta!

Upplysning och intresseanmälan Bengt tel. 070 639 47 92.

 

Tag gärna med goda vänner
Naturvårdsföreningen välkomnar nya medlemmar

Besök vår hemsida simnatur.se

Sommarprogram 2016

maj 21, 2016 Av: Isak Kategori: Allmänt

Lördag 2 april kl.10.00 – Klockarängen
Vårstädning på Klockarängen – ta med krattor ,lövkorg och ev busksax, så  krattar vi ihop löv och grenar,  knipsar av slyskott. Glöm inte fikakorgen! Kontaktperson Gunilla Simonsson

 

Lördag 23 april kl. 08.00 – Getterön heldagsutflykt
Samling på parkeringen mittemot affären i Simlångsdalen för samåkning .  Vi spanar på vadarfåglar under ledning av Göran Snygg. På Getterön finns också ett naturum med utställning och lunchservering om man önskar – tag annars med en rejäl matsäck – kontaktperson Göran Snygg 

 

Torsdag 5 maj kl. 08.00 – gökotta på Klockarängen
Vi samlas återigen här för gökotta/friluftsgudtjänst  på Kristi himmelsfärdsdag. Vår förening bjuder på fika och liten rundvandring på ängen.  Samarrangemang med Snöstorps församling.
Kontaktperson Bengt Svalander

 

Söndag 15 maj – Lyckebodagen bröderna Perssons lanthandel
På eftermiddagen 13.00 – ca 16.00 deltar naturvårdsföreningen genom att försälja sticklingar/plantor samt informera om vår verksamhet.

 

Torsdag 19 maj kl. 18.00 – Björkelund
Vi besöker torpet Björkelund utanför Simlångsdalen – skylt på vänster sida på väg 25 efter industriområdet om du kommer från Simlångsdalen. Hallands Naturskyddsförening äger fastigheten, där man de senaste åren satsat på att skapa mångfaldens trädgård  – där växter planteras med tanke att även gynna insekter och annat djurliv, för vilka också boplatser skapats.. Ebba Werner och Sven-Göran Höjman från Halmstads Naturskyddsförening visar oss runt. Ta med fikakorg.
Kontaktperson Karin Svedenman

 

Torsdag 9 juni kl. 18.00 – parkbesök i Halmstad
Hur planeras parkområden i Halmstad , skötsel och utveckling av stadens oaser  – får vi veta mer om denna kväll. Samling vid Norre Port för en guidad tur, tag med parkfika. Kontaktperson Ola Nilsson

 

Lördag 16 juli kl. 10.00 – Gårdshult
Samling på reservatets parkering för en vandring genom ängar och betesmarker med Krister Larsson.
Ängsblommor, åkerogräs, fjärilar och vildbin är dagens tema. Ta gärna med fika. Kontaktperson Gunilla Simonsson Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

 

Lördag 6 augusti kl. 10.00 – Hästilt
Dags för årets slåttergille – ta med lie/räfsa så tar vi oss an den fina ängen. Slåtterfolket bjuds på spelmansmusik samt lunch. Vägbeskrivning: Kör från Simlångsdalen mot Mahult/Femsjö, någon km efter Bygget – sväng vänster mot Pickelsbo, Kör förbi en gård, nästa är Hästilt. Föranmälan före 1 aug. till Sylve Andersson eller Bengt Svalander Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

 

Lördag 27 augusti kl. 10.00 – Klockarängen
Ängsgräset  har slagits med hjälp av slåtterbalk och nu har vi med oss räfsor och samlar gräset i högar för senare bortforsling. Ta med fikakorgen också! Kontaktperson Gunilla Simonsson

 

Söndag 11 september kl 10.00 – Fröböke
Dags för en svampletarrunda i Fröbökes omgivningar. Vägbeskrivning: kör från Simlångsdalen mot Mahult/Femsjö, ca 1 km efter avtagsväg mot Lidhult – skylt Fröböke till vänster (liten grusväg)håll höger där vägen delar sig och kör ca 200m till hus på vänster sida. Anneli Fager är vår guide och hjälper oss att examinera svampfynden. Kontaktperson Anneli Fager

 
VÄLKOMNA!