Simlångsdalens Naturvårdsförening


Arkiv för ‘Allmänt’

Årsprogram 2023

januari 17, 2023 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening Årsprogram 2023 (se detaljer här: Årsprogram 2023 (PDF))


Onsdag 15 mars kl. 19.00 – 21.00. – Vitalisera Ekosystemen.
Jesper Sandström, initiativtagare till Kyrbygård i Slättåkra kommer till Mahults bygdegård
och berättar om sitt arbete med att vitalisera ekosystemen.


Söndag 23 april kl. 09.30 – 12.00 – naturreservatet Alenäs
Samling vid Deromes kontor i Simlångsdalen kl. 09.30 för samåkning. (eller vid Alenäs kl.
10.00).


Söndag 14 maj kl. 13.00 – 16.00 – Lyckebodagen
Trädgårdsgruppen säljer sticklingar och småplantor utanför gamla handelsboden i
Simlångsdalen.


Torsdagen 18 maj kl. 08.00 – gökotta på Klockarängen
Samarrangemang med kyrkan. Ta med fikakorg för en frukost på ängen.


Lördag 20 maj kl. 10.00 – 12.00 – Besök på Kyrkbygård, Slättåkra
Samling vid Deromes kontor kl. 09.30 för samåkning. Rundvandring på gården ledd av
Jesper Sandström.


Lördag 19 augusti kl. 09.00 -12.00 – Lieslipning på Björkelund
Ossian Ovik professionell instruktör visar hur du på bästa sätt slipar ditt lieblad. Du kan
låna lie – om du inte har. Störst fokus läggs på slipningen. Samarrangemang med
Halmstads Naturskyddsförening.


Söndag 17 september kl. 09.30 – 12.00 – Naturreservatet Brogård
Samling p-platsen vid Deromes kontor i Simlångsdalen kl. 09.30 för samåkning.


I oktober /november planerar vi ordna ett föredrag om skogen och den
biologiska mångfalden – ett ämne som är mer aktuellt än någonsin. Mer om
detta längre fram under året på hemsida/Facebook.

Välkommen till Klockarängens Familjedag!

maj 10, 2022 Av: Simon Kategori: Allmänt

Föreläsning: Hur stoppa skunkkallan

februari 20, 2022 Av: Simon Kategori: Allmänt

Årsprogram 2022

februari 20, 2022 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening

Onsdag 9 mars kl. 19.0021.00. – en kväll mot skunkkallan. 
Arvid Enemar från länsstyrelsen kommer till Mahults bygdegård och redogör varför och hur vi ska göra för att hejda skunkkallans utbredning. 
Kontaktperson Jaana Svensson tel. 070 945 57 29. 

Lördag 9 april kl. 11.00 – vårstädning på Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa ev. elda rishögar om det är möjligt. Ta med röjsåg, sekatör, krattor och glöm inte fikakorgen! Kontaktperson Jaana Svensson tel. 070 945 57 29. 

Torsdag 26 maj kl. 08.00 – gökotta på Klockarängen. 
Samarrangemang med kyrkan. Ta med fikakorg för frukost på ängen! 

Söndag 19 juni kl. 10.00 -13.00  naturreservatet Kvarnaberget. 
Henrik Malm från länsstyrelsen guidar oss i den säregna ”kratteskogen”. Henrik berättar om tillkomsten och hur området förvaltas idag. Vi går ca 2 km i delvis obanad och blöt terräng. Stövlar eller kängor är nödvändigt. Ta med fika också! 
Samling p-platsen vid Deromes kontor i Simlångsdalen kl. 10.00 
Kontaktperson Karin Svedenman tel. 0735 40 35 74.  

Lördag 20 augusti kl.09.00 -12.00 liekurs på Björkelund. 
Denna förmiddag kan du lära dej slipa lieblad och hantera lie av Ossian Ovik – professionell instruktör. Du kan låna blad och liar –men ta gärna med egna. Störst fokus har vi på slipningen. Vi tar den tid vi behöver , så kl. 12 är ingen exakt sluttid. 
Samarr. Halmstads Naturskyddsförening och Simlångsdalens Naturvårdsförening. 
Kontaktperson Ebba Werner tel 070 174 90 06. 

Lördag 27 augusti kl. 10.00 -15.00 slåtter på Klockarängen. 
Åter dags för slåtter på Klockarängen. Nu hoppas vi att vi är många som lärt sig hantera lien – dock behövs även folk som räfsar ihop slaget gräs i högar. Föreningen bjuder på enkel picknick-lunch. Kontaktperson Jaana Svensson 070 945 57 29. 

Onsdag 7 september kl. 17.30 – ca 19.30  svampexkursion med Kill Persson. Vi undersöker vilka svampar som kan hittas i Simlångsdalens närområde. Samling kl.17.30 på parkeringen mittemot Matöppet. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 0735 40 35 74. 

Söndag 9 oktober kl. 10.00 – 13.00 vandring i Porsbjär. 
Henrik Malm guidar oss i Porsbjärs naturreservat som till stora delar består av en naturskogsliknande barrskog blandad med mossar och kärr. Men det finns också lämningar efter människor som bott här och brukat marken. Vi kommer att gå ca 2 km i delvis obanad och blöt terräng. Stövlar eller kängor är nödvändigt. 
Samling kl. 10.00 p-platsen vid Deromes kontor i Simlångsdalen. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 504 35 74. 

Lördag 15 oktober kl.10.30Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa och ev elda ris. Ta med röjsåg, sekatör, busksax för slybekämpning. Glöm inte handskar. Föreningen bjuder på grillkorv samt fika. 
Kontaktperson Jaana Svensson tel.070 945 57 29. 

Simlångsdalens Naturvårdsförening inbjuder till årsmöte

januari 19, 2022 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening inbjuder till årsmöte 2022.

Datum: Söndag, 6 februari 2022

Tid: 15.00

Plats: Mahults Bygdegård

Dokument:

Vårfint på Klockarängen

april 29, 2021 Av: Simon Kategori: Allmänt

Vi tackar alla frivilliga krafter som hjälpte till att göra i ordning Klockarängen under vårens arbetsdag!

I samband med detta så sattes även upp en tipsrunda för vetgiriga att ta sig an. Just nu är det 10 frågor om allemansrätten som ligger ute.

Klockarängen är en rofylld plats mitt i byn mellan kyrkan och idrottsplatsen i Simlångsdalen och ett fint utflyktsmål. Ängen ägs av Svenska kyrkan och sköts sedan 1986 av Simlångsdalens Naturvårdsförening.

Evenemang inställt: Lördag 8 maj kl. 10.00-13.00 – Naturreservatet Kvarnberget.

april 23, 2021 Av: Simon Kategori: Allmänt

Pga nuvarande restriktioner med max antal besökare på publika evenemang så är vi tvungna att ställa in den planerade vandringen på Kvarnberget.

/Styrelsen, Simlångsdalens Naturvårdsförening

Årsprogram 2021

april 08, 2021 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening

Lördag 20 mars kl. 10.0013.00 – familjedag på Klockarängen.
Tipsrunda på ängen om allemansrätten / holkuppsättning / korvgrillning. Föreningen bjuder på korv. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 0735 40 35 74. Inställt pga. Corona, se nytt datum nedan

Lördag 24 april kl. 10.00 – Familjedag samt Vårstädning på Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa ev. elda rishögar om det är möjligt. Ta med röjsåg, sekatör, krattor och glöm inte fikakorgen! Kontaktperson Karin Svedenman tel. 0735 40 35 74

Lördag 8 maj kl. 10.00-13.00 – naturreservatet Kvarnberget.
Henrik Malm från länsstyrelsen guidar oss till den unika 200-åriga kratteskogen i Kvarnabergets naturreservat, beläget söder om Simlångsdalen, nära Tönnersjö. Henrik berättar om länsstyrelsens planer för området under vandring genom mestadels obanad terräng; stövlar eller kängor rekommenderas! Ta med fika också!
Samling p-platsen vid Deromes kontor i Simlångsdalen kl. 09.30.
Kontaktperson Karin Svedenman tel. 0735 40 35 74.  
Inställt pga. Corona

Torsdag 13 maj kl. 08.00 – gökotta på Klockarängen med friluftsgudstjänst. Därefter gemensam frukost där var och en tar med vad som önskas.

Lördag 21 augusti kl.10.00 – slåtterdag på Klockarängen.
Vi samlas på ängen för att räfsa ihop det slagna gräset i högar och även slå kvarvarande mindre partier med lie. Ta med lie och / eller räfsa. Föreningen bjuder på fika. Kontaktperson Jaana Svensson tel. 070 945 57 29.

Söndag 12 september kl. 10.00 -13.00 –Naturreservatet Kloö.
Vi besöker det lilla naturreservatet Kloö mellan Mjälahult och Hallaböke. Området har en intressant historia: mitt ute på myren är lite fastmark som en gång i tiden var en torpares boplats. Henrik Malm guidar oss och berättar om hur länsstyrelsen förvaltar området idag. Stövlar eller kängor rekommenderas. Ta med fika. Samling vid bygdegården i Mahult kl.09.30. Kontaktperson Karin Svedenman tel.0735 40 35 74.

Onsdag 22 september kl. 17.00 – ca 19.00 svampexkursion med Kill Persson. Vi undersöker vilka svampar som kan hittas i Simlångsdalens närområde. Samling kl.17.00 på parkeringen mittemot Matöppet. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 0735 40 35 74.

Lördag 9 oktober kl.10.00Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa/kratta löv och ev. elda ris. Ta med lämpliga redskap samt fika.
Kontaktperson Jaana Svensson tel.070 945 57 29.

På grund av corona-pandemin planeras inte någon föredragskväll inomhus. Vi uppmanar heller inte till samåkning på våra utomhusaktiviteter.
Om smittoläget tillåter kommer det ev. anordnas mindre marknadsförsäljning vid ett par tillfällen sommar /höst vid Mahults bygdegård. Info via facebook/hemsida.

Naturvårdsföreningen inbjuder till digitalt årsmöte

januari 14, 2021 Av: Simon Kategori: Allmänt

Simlångsdalens Naturvårdsförening inbjuder till digitalt årsmöte.

Datum: Söndag, 28 februari 2021

Tid: 15.00

Mötet arrangeras på Zoom. Anslut dig till Zoom i god tid innan mötet. Använd länken i evenemanget eller mötes-ID: 841 6992 7752 och lösenord: natur

Möteslänk: us02web.zoom.us

Dokument:

Plantmarknad 2020!

maj 25, 2020 Av: Simon Kategori: Allmänt

Härmed inbjuds medlemmarna i Simlångsdalens Naturvårdsförening att, vid Mahults Bygdegård, sälja plantor eller annat överskott från 
trädgården.

Lyckebodagen blev ju inställd så därför anordnar Mahults Bygdegård en liten plantmarknad med utomhuscafé.

När: Lördagen den 30 maj kl 13.00 – 16.00
Var: Utanför Mahults Bygdegård

Frågor/ information – hör av dig till:

Brearedsortens Bygdegårdsförening
Mahults Bygdegård
Ordförande Torbjörn Levin
035-10 19 88
070-739 89 18