Simlångsdalens Naturvårdsförening


Årsprogram 2020

mars 01, 2020 Av: Admin Kategori: Allmänt

Simlångsdalens  Naturvårdsförening

Årsprogram 2020                  

Onsdag 11 mars kl. 19.00– tankeväckande föreläsning med Anders Krasse,  Mårdaklev.
” 2009 tog Anders Krasse en paus från konsumtionssamhället. Under en inledande försöksperiod på 18 mån- skulle han inte bara dra ner sin egen konsumtion till noll- han skulle även renovera och bygga till en ödegård med sådant som andra  kallar skräp. I sin underhållande föreläsning ställs frågan – om vår nuvarande livsstil verkligen leder till lycka och välbefinnande”.
Kontaktperson Karin Svedenman tel.073 540 35 74.

Lördag 18 april kl. 10.oo15.00 – holkbygge på g:a stationen i Simlångsdalen i samarbete med Handkraft. Ta med verktyg och brädor om du har samt korv att grilla i trädgården.
Kontaktperson Karin Svedenman tel.  0735 40 35 74.

Lördag 25 april kl. 10.00 – vårstädning på Klockarängen. Vi tar bort sly/löv  mm– ta med lämpliga redskap samt fika. Kontaktperson Hans Svensson tel. 070 237  83 37.

Söndag 10 maj kl. 13.00 – Lyckebodagen –   vid  gamla handelsboden i Simlångsdalen – där naturvårdsföreningen representeras av trädgårdsgruppen som säljer plantor mm samt informerar om vår verksamhet. Kontaktperson Elizabeth Restad tel.035-78110.

Torsdag 21 maj kl. 08.00– gökotta. Samarrangemang med kyrkan. Friluftsgudstjänst , därefter intas medhavd frukost och därpå  rundvandring på ängen. Parkering uppe vid kyrkan, sedan stig längs kyrkogården ner till ängen.

Torsdag 11 juni kl. 18.30– vandring på Långhulten- en av våra finaste våtmarker. Henrik Malm guidar och visar på områdets stora naturvärden och vilka tankar som finns kring framtida  skötsel under vår rundvandring. Tag med fika. Samåkning från parkering mittemot övre stora busshållplatsen kl. 18.15. Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 540 35 74.

Lördag 22 augusti kl.10.00 – vi samlas på Klockarängen för att räfsa ihop slaget gräs i större högar för bortforsling. Tag med räfsor och ev lie om du har för att slå gräs –där  inte slåtterbalken kommer till. Föreningen bjuder på slåtterfika!

Torsdag 27 augusti kl.18.00 – Ebba Werner visar oss runt på Björkelund  – torpet som Halmstads Naturskyddsförening förvaltar. Här är målet att skapa de bästa  förutsättningarna för biologisk mångfald både vad gäller växter och djur. Ca 2 km från Simlångsdalen väg 25 mot Halmstad finns skylt till vänster – Björkelund. Tag med fika! Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 540 35 74.

Lördag 12 september kl. 13.00- 16.00-höstmarknad.
Trädgårdsgruppen deltar på marknaden i Simlångsdalen.(vid Tallhöjden) med försäljning av grönsaker mm. Samt informerar öm vår verksamhet. Kontaktperson Elizabeth Restad tel. 035-78110.

Söndag 13 september kl. 10.0013.00 – vandring Ullasjöbäcken, som är ett av sydsveriges större reservat (184 ha). Här finns sammanhängande bokskogsparti och gammal  naturskog med gott om ovanliga lavar och svampar. Henrik Malm guidar oss och berättar om arbetet med att restaurera naturskog och skapa ny ädellövsskog. Tag med fika.
Samlingsplats: parkeringen( vid tegelhuset Derome) längs väg 25 mittemot övre busshpl. i  Simlångsdalen kl. 10.00 , för samåkning till reservatet – eftersom parkeringsplatser saknas där.
Kontaktperson Karin Svedenman tel. 073 540 35 74.


Lördag 17 oktober kl.10.00 – Höströj på Klockarängen. Vi hjälps åt att slyrensa/kratta löv och ev elda ris. Ta med lämpliga redskap samt fika. Kontaktperson Hans Svensson tel. 070 237 83 37.

Lördag 5 december kl. 14.00-16.00– julmarknad vid Tallhöjden. Trädgårdsgruppen deltar. Kontaktperson Elizabeth Restad tel. 035-78110.

Tag gärna med goda vänner, Naturvårdsföreningen välkomnar alltid nya medlemmar.

Du kan enkelt bli medlem genom att betala in 100kr på bankgiro 163 -1985.

För varje familjemedlem tillkommer 20 kr. Glöm inte att uppge namn och telefonnr, ev familjemedl. Gärna också e-postadress som kan mailas till


Mer information om dessa aktiviteter kommer på hemsida/facebook.

 Vår hemsideadress är www.simnatur.se

 Vi samarbetar ju på  olika sätt med andra  föreningar , kyrkan, länsstyrelsen och kommunen i flera  av våra aktiviteter.
6 april kommer Halmstad kommun att ha färdigställt en folder  innehållande ett urval av aktiviteter med naturfokus som man kan delta i. Från vår förening är 3 programpunkter anmälda.
Likaså ger länsstyrelsen ut  ett programhäfte med vandringar  i naturreservaten med guider runtom i Halland. Ta gärna  del av det – vi anordnar 2 sådana vandringar i vår förening.

 På  Björkelund – strax utanför Simlångsdalen – är det mycket aktiviteter med Halmstads naturskyddsförening (som förvaltar fastigheten). Förutom att vi i slutet av augusti i vårt program kommer dit  på rundvandring – är vi också välkomna att ta del av aktiviteter där under våren/sommaren .
Här nedan lite kortfattat ur  deras program:

Lördag 18 april-kl. 10.00-13.00- vattendragsvandring på  Björkelund med Stefan Andersson, Skogsstyrelsen. Deltagande anmäles til l eller 035-221339.

Söndag 19 april kl.14.00-17.00 – myror på Björkelund. Moa Pettersson berättar om myrornas liv, tag ev.  med lupp och fika förstås.

Söndag 3 maj kl. 14.00-17.00 –laga mat från naturens skafferi med Lena Levin, friluftsfrämjandet.
Ätliga växter samlas in och tillagas över öppen eld vid vindskyddet på Björkelund.

Söndag 10 maj kl.10.00-13.00 – vildbin i Halland. Krister Larsson berättar och visar. Ta med fika.

Söndag 7 juni kl.10.00 -13.00 – Frida Nettelbladt berättar om humledrottningarna som flyger nu. Ta med matsäck.

Kommentarsfältet är stängt.