Simlångsdalens Naturvårdsförening


Vår och sommarprogram 2013

maj 17, 2013 Av: Isak Kategori: Aktiviteter

Vår och sommarprogram 2013

Klockarängen lördag 27 april kl 10.00

 Vi hoppas på många frivilliga händer som kan hjälpa till med att rensa bort ekskott o björnbärssly. Ta med redskap. Föreningen bjuder på korvgrillning.

 Kontaktperson Carl-Bertil Svensson 035- 70482.

Lyckebodagen söndag 12 maj kl 13-16

 Trädgårdsgruppen har försäljning av sticklingar och småplantor utanför handelsboden.
Kontaktperson Elizabeth Restad 035 -78110.

Sundsholm måndag 27 maj kl 18.30

 Samling på reservatets parkeringsplats.Från Simlångsdalen, kör till höger direkt efter bron i Mahult parkering efter 600 m. Henrik Malm guidar oss genom ett skogslandskap med många ansikten, även lite byhistoria. Ett arrangemang tillsammans med länsstyrelsen. Kontaktperson Bengt Svalander 035-44792

Vargaslätten tisdag 11 juni kl 18.30

Upplev en utav Hallands vackraste naturparker som står i blom. Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening. Obligatorisk föranmälan, begränsat antal platser. Kontaktperson Carl-Bertil Svensson 035-70482

Gårdshult tisdagen 9 juli kl 17.00 

Välkommen på vandring längs den nya leden i Gårdshults naturreservat. Vi går ca 5 km tillsammans med Krister Larsson och Gunilla Simonsson genom beteshagar, blandskog och över den spångade Smedhultamyren. Samling vid reservatsparkeringen.

Kontaktperson Gunilla Simonsson 035-70437.

Slåtter i Hästilt lördag 3 augusti kl 10.00

Samlig vid gården i Hästilt. Väg från Simlångsdalen mot Femsjö. Någon km efter Bygget väg till vänster mot Pickelsbo. Andra gården längs byvägen. Vi slår de vackra ängarna med lie och samlar ihop gräset. Medtag om möjligt lie och räfsa! Slåtterfolket bjuds på mat, dryck och musikunderhållning.

 Föranmälan till Sylve Andersson 035-70550 eller Bengt Svalander 035-44792 före 1 augusti.

Klockarängen söndagen 18 augusti kl 10.00

 Vi samlas på ängen för att räfsa ihop det slagna gräset, tag med räfsor!

 Föreningen bjuder på förplägnad Kontaktperson Carl-Bertil Svensson 035-70482

Svampletardag söndag 8 september kl 14.00
Vi samlas vid badplatsen i Simlångsdalen och letar svamp under sakkunnig ledning av svampkonsulent Alice Berglund. Kontaktperson Eva Erlingsson 035-75016

 Medtag gärna fika på våra vandringar.

Väl mött
Styrelsen

Kommentarsfältet är stängt.