Simlångsdalens Naturvårdsförening


Årsmöte i Mahults bygdegård

april 20, 2012 Av: Isak Kategori: Protokoll

Söndagen den 15 april var det kallat till årsmöte för naturvårdsföreningen. Ett 30 – tal medlemmar deltog i mötet, vilket leddes av Ulf Håkansson.

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Elizabeth Restad, Göran Snygg, Karin Svedenman och Carl-Bertil Svensson.Nya ledamöter, valda på 2 år, är Gunilla Simonsson och Hans Svensson. De ersätter Sonja Håkansson och Eddie Nilsson.

Målen för verksamheten 2012 innefattar bla naturvårdsobjekten Hästilt och Klockarängen,fortsatt engagemang i vattenrådet och uppföljning av vindkraftsetableringar/planer. Föreningen behöver fler aktiva medlemmar och ett förslag som kom upp på årsmötet var att föra fram miljöfrågorna. Kemikalieanvändningen nämndes som en aktuell fråga som på senare tid engagerat många. Ett ökat samarbete med andra föreningar fortsätter och främst då med Halmstads Naturskyddsförening.

Efter förhandlingarna redogjorde Sören Kabell, Unnaryd, för vad som menas med Naturskogsbruk – ett ekologiskt alternativ till det moderna skogsbruket  som orsakar stora markskador, genom att gallra ofta och skapa kalhyggen, vilket också minskar tillgängligheten för gemene man till skog och natur.Naturskogsbruket förespråkar en helhetssyn i skötseln av våra skogsmarker. Dikningar i våtmarker och utbredda artfattiga granplanteringar rubbar ekosystemen, ger försurningseffekter och förhöjda kvicksilverhalter i våra vattendrag.Mer om detta finns att läsa på www.naturskogsbruk.se

Efter föredraget bjöds deltagarna på kaffe och goda kakor. Samkvämet avslutades med ett lotteri med böcker och fågelholkar som vinster.

Kommentarsfältet är stängt.