Simlångsdalens Naturvårdsförening


Ängarna i Hästilt


När Erik Bredhe Andersson i Hästilt dog efterlämnade han ett testamente. I detta överlämnade han skötseln av sina slåtterängar till naturvårdsföreningen.
Slåtter i Hästilt 2007 02-Gunilla Persson med spelmansvänner underhåller slåtterfolket

Eftersom Bredhe själv varit en aktiv medlem av föreningen såg han här en möjlighet att åt eftervärlden få lämna över det som han en gång tagit över och förvaltat under sin livstid.
Bredhe var själv mycket medveten om vikten att hålla ihop generationerna och att kunskapen om den enskilda människans historia är en förutsättning för att vi skall kunna gå vidare och lämna över det som vi ärvt som ett väl förvaltat arv till nästa generation.

Nu har Hästilt övertagits av Sylve Andersson och han är mycket mån om att förvalta arvet från Bredhe på ett pietetsfullt sätt. Därför är det mycket lätt för oss i naturvårdsföreningen att tillsammans med Sylve göra vårt bästa för att förvalta det förtroende och det arv som Erik Bredhe lämnade över till oss.

Slåtter i Hästilt 2007 03-Så här ska en riktig skåragång se ut

Vi har bildat en liten arbetsgrupp som har som mål att en gång om året i mitten av juli organisera en slåtterdag i Hästilt. Då har vi med oss räfsor och liar för att slå blomsterängarna för hand. Det är ett trevligt arbete som dessutom känns mycket meningsfullt. Vi brukar anordna dagen som ett traditionellt slåttergille, med folkmusik, mat och kaffe som föreningen bjuder alla deltagare på.


Håll utkik efter inbjudan i sommarprogrammet!