Simlångsdalens Naturvårdsförening


Projektgruppen “Marbäck, Tofta, Skedala, Brogård”

Styrelsen har beslutat att ”adoptera” även detta forskningsprojekt, som omfattar byarna Marbäck, Tofta, Skedala och Brogård i Snöstorps socken, då det passar väl in i Stiftelsens verksamhet.

Den första boken omfattar Marbäck och blir klar i december 2003. Den ges ut i Stiftelsens namn men tryckningen och utgivningen av boken kommer att skötas helt av arbetsgruppen.

Arbetsgruppen som består av Birgitta Wiman, Håkan Håkansson, Evald Larsson, Per Lindblad, Ivonne Eliasson, Gert Larsson och Ulf Håkansson har letat fram ett omfattande material om byarnas historia tillsammans med en fantastisk bildsamling.

Boken om Marbäck kan beställas av Evald Larsson tel. 035-121300.

Böckerna om Skedala och Skedalahed kan beställas av Håkan Håkansson tel 035-122172.

Böckerna om Tofta blev klara 2007 och kan beställas av Evald Larsson tel. 035-121300.

Böckerna om Vallås och Snöstorp kan beställas av Håkan Håkansson tel 035-122172.

Boken om Tolarp blev klar 2009 och kan beställas av Evald Larsson tel 035-121300.