Simlångsdalens Naturvårdsförening


Bron vid Skärkered

Broskark

Bron, som utgjorde gränsförbindelsen mellan Snöstorps- och Breareds socknar har gamla anor och var den enda broförbindelsen över Lillån i Skärkered tills väg 25 var färdig 1956.