Simlångsdalens Naturvårdsförening


Simlångsdalen- Breareds och Snöstorps socknar

Boken utgavs av Stiftelsen för Simlångsdalens kultur- och naturvård 1966 och omfattar 183 sidor.

Ur innehållet:
-De äldsta spåren. Lennart Lundborg
-Breareds och Snöstorps församlingar. Tore Sjöblom
-De gamla vägarna. Per Asplund
-Från rote- till centralskola. Stig Hamfors
-Sätesgårdarna och några av deras herrar. Sven Tengnäs
-Bondens seder och bruk i äldre tider. John Johansson
-Folkdräkterna. Brita Johansson
-Gyltigemålarna. Nils Strömbom
-Båtsmännen, krigare och sockenförankring. C.M. Andersson
-Erik Hägge. Skedalahed
-Halmstad- Bolmens Järnväg. Sven Tengnäs
-Pionjärer i gången tid. Erik Hägge
-Föreningslivet. Sven Tengnäs
-Skogen och slätten. Ingvar Nilsson
-Simlångsdalen inför sammanslagningen… Ture Gustavsson
-Breared och Snöstorp i litteraturen. Nils Roth
-Ortförteckning
-Personnamnförteckning
-Förteckning över kommunalmän

Ett mindre antal böcker finns kvar till försäljning. Kontakta gamla Handelsboden i Simlångsdalen, Breareds kulturhistoriska förening eller Snöstorps hembygdsförening.