Simlångsdalens Naturvårdsförening


Breared Snöstorp- vår bygd

Boken utgavs av Stiftelsen för Simlångsdalens kultur- och naturvård 1987 och omfattar 303 sidor.

Boken togs fram av en arbetsgrupp bestående av: Carl Magnus Andersson, Bertil Bengtsson, Ture Gustavsson, John Johansson, Pär Lindblad, Ingvar Nilsson, Göran Olsson och Gunn Tengnäs.

Ur innehållet:
-Från forntid till nutid.
-Skogen i de båda socknarna.
-Från slaga till skördetröska.
-Hantverk och näringar.
-Kvarnar och kraftverk.
-Byarna i Snöstorp.
-Halmstads och Snöstorps mosse.
-Två glömda bruks historia.
-Kontakt med omvärlden.
-Lax i Fylleån.
-Seder och bruk.
-Sällsamma händelser.
-Vad gamla papper på en kyrkvind kan berätta.
-Personer man minns.
-En kommun upphör med sin verksamhet.
-Föreningslivet.
-Bobåkning.
-Livsmedelsproblem under kristid.

Ett mindre antal böcker finns kvar till försäljning. Kontakta gamla Handelsboden i Simlångsdalen, Breareds kulturhistoriska förening eller Snöstorps hembygdsförening.