Simlångsdalens Naturvårdsförening


Böckerna om Marbäck, Tofta, Skedala och Skedalahed, Tolarp, Vallås och Snöstorp i Snöstorps socken

Boken om Marbäck utgavs i december 2003 och beskriver Marbäcks historia från slutet av 1600-talet och framåt. Även den del av Skerkereds by som ligger i Snöstorps församling beskrivs.
Boken är i A4 format och har 294 sidor med ca 150 bilder.
En bilaga på 42 sidor med faktauppgifter tillhör boken.

Boken kan beställas av Evald Larsson, tel 035 121300.

Böckerna om Skedala är i två volymer, del 1 och del 2 och utgavs 2005.

Böckerna om Skedalahed är också i två volymer, del 1 och del 2 och utgavs 2006.
Böckerna om Skedala och Skedalhed kan beställas av Håkan Håkansson, tel 035 122172.

Böckerna om Tofta, utgivna 2007, är i två volymer och handlar om Toftas historia från 1600-talet och framåt.
Del 1 (ca 280 sidor) omfattar villor, gårdar och torp som ännu är bebodda.
Del 2 (ca 250 sidor) omfattar nedlagda torp under Skedala säteri samt avsnitt om livet i Tofta i forna tider och näringslivet i Tofta.
I del 2 finns även en del bouppteckningar, torp- och arrendekontrakt.
Böckerna kan köpas av Evald Larsson, tel 035 121300.

Böckerna om Vallås och Snöstorp som kom ut 2007 resp 2008 kan beställas av Håkan Håkansson tel 035 122172.

Boken om Tolarps by, ca 280 sidor, kom ut 2009 och kan beställas av Evald Larsson tel 035 121300.